Sala Ignacio

Ers i mi fod yn fach, rydw i wedi cael fy swyno gan dechnoleg ac arloesedd. Fy nghyrch cyntaf i fyd Apple oedd trwy MacBook, un o'r “rhai gwyn,” a roddodd fy rhieni i mi pan orffennais yn yr ysgol uwchradd. Roeddwn wrth fy modd gyda'i ddyluniad, ei berfformiad a'i hwylustod i'w ddefnyddio. Yn fuan wedyn, prynais iPod Classic 40 GB, a oedd yn cyd-fynd â mi ar fy holl deithiau ac eiliadau hamdden. Nid oedd tan 2008 pan es i'r naid i'r iPhone gyda'r model cyntaf a lansiodd Apple ar y farchnad, a wnaeth i mi anghofio'n gyflym am y PDAs a ddefnyddiais o'r blaen. Agorodd yr iPhone y drysau i fyd o bosibiliadau, o gyfathrebu i adloniant, cynhyrchiant a chreadigrwydd. Ers hynny, rwyf wedi aros yn deyrngar i'r brand afal, gan geisio pob dyfais newydd a diweddariad y maent wedi'i ryddhau.