alex vincent

Ganed ym Madrid a pheiriannydd telathrebu. Rwy'n hoff o dechnoleg ac yn enwedig popeth sy'n gysylltiedig ag Apple. Ers i'r iPod ac yn ddiweddarach yr iPhone ddod allan, rwyf wedi chwarae o gwmpas gyda byd Apple, gan ffurfweddu a darganfod sut i drefnu ecosystem gyfan lle gallai fy holl gynhyrchion fod yn rhyng-gysylltiedig.