Dyma gyflwyniad Apple Watch newydd

Os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch sut y bydd yr Apple Watch yn cyrraedd yn achos gofyn am un arall, bydd y defnyddiwr Max Weisel yn eich tynnu allan o'ch amheuon gyda'r delweddau hyn.

Sut i newid wynebau Apple Watch

Mae gan yr Apple Watch ddeialau cyfnewidiol. Roeddem eisoes yn gwybod y wybodaeth hon ac er nad ydyn nhw'n hollol rhad, heddiw byddwn ni'n dangos i chi sut i'w newid.

Sut i ddefnyddio Siri ar Apple Watch

Gyda'r Apple Watch cyntaf yn cyrraedd eu perchnogion, fe ddechreuon ni rownd o sesiynau tiwtorial ar ei gyfer. Yn y swydd hon rydyn ni'n dangos i chi sut i ddefnyddio Siri

Sut i amldasgio ar Apple Watch

Mae'r Apple Watch yn gallu cyflawni gweithredoedd amrywiol os ydym yn pwyso'r botymau ddwywaith. Bydd un ohonynt yn caniatáu inni neidio rhwng cymwysiadau.

Apiau Apple Watch

Pa gymwysiadau sydd wedi'u gosod ymlaen llaw ar y Gwylfa afal? Beth allwn ni ei wneud gyda nhw?