VPN

Beth yw VPN a beth yw ei bwrpas?

Rydyn ni'n mynd i egluro beth yw'r uffern yw VPN a pha fanteision y mae'n eu cynnig i ddefnyddiwr preifat, nid i gwmnïau yn unig. Ar gyfer beth allwch chi ei ddefnyddio?

Ble i wylio WWDC 2020 yn fyw

Dilynwch ddigwyddiad agoriadol WWDC 2020 gyda iOS 14 a mwy o newyddion yn fyw gyda sylwebaeth a'r holl newyddion y mae Apple yn eu cyflwyno.

Naw tric i gael y gorau o'ch iPad

Yr hyn rydyn ni'n dod â chi heddiw yw cyfres o driciau a fydd yn caniatáu ichi gael y gorau o'ch iPad a darganfod popeth y gallwch chi ei wneud yn gyflymach.