Daw Apple Pay ar gael yn yr Almaen

Mae'n ymddangos bod popeth yn dangos bod lansiad Apple Pay yn yr Almaen ar fin digwydd ac y gallai ddigwydd yn ystod yr ychydig oriau nesaf.

Sut i dderbyn Apple Pay yn eich busnes

Mae Apple Pay bellach ar gael yn y prif fanciau yn Sbaen ac mae ei ddefnydd yn dechrau tyfu. Os oes gennych fusnes, rhaid i chi ddysgu sut mae'n gweithio.

Bydd eBay yn cefnogi Apple Pay yn ddiweddarach eleni

Fesul ychydig, mae Apple Pay yn dod yn un o'r llwyfannau a ddefnyddir fwyaf fel dull talu ym mywydau beunyddiol llawer o ddefnyddwyr, diolch i'r dudalen ocsiwn eBay, mae newydd gyhoeddi y bydd yn cynnig cefnogaeth i Apple Pay yn diwedd eleni, er mai dim ond yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd.

Ble mae Apple Pay yn Sbaen?

Fe gyrhaeddon ni gyhydedd 2016 ac nid oes gennym unrhyw newyddion o hyd pryd y bydd Apple Pay yn cyrraedd Sbaen. Pam nad yw'r system talu symudol yn cyrraedd Sbaen?

Tâl Afal

Canllaw sefydlu Apple Pay

Mae Apple newydd ryddhau fideo newydd ar ei sianel YouTube lle mae'n dangos i ni sut i ffurfweddu ein dyfais i ddefnyddio Apple Pay