Darganfyddwch gwmni eich iPhone

Ar y dudalen hon gallwch ddarganfod beth cwmni yw eich iPhone, hynny yw, i ba weithredwr y mae'n gysylltiedig yn wreiddiol. Yn ogystal, gallwch hefyd ddarganfod a yw'n ffitio contract tymor neu os yw eisoes yn iPhone am ddim ffatri neu wedi'i ryddhau.

Fel hyn, gallwch ddarganfod a yw'r iPhone rydych chi wedi'i brynu neu'n bwriadu ei brynu yn cwrdd â'r amodau a ddywedwyd wrthych ac a all IMEI ei ddatgloi.

Darganfyddwch gwmni eich iPhone

Defnyddiwch y ffurflen ganlynol i ddarganfod gweithredwr eich iPhone:

Byddwch yn derbyn yr holl ddata o'ch iPhone yn yr e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Paypal neu'r e-bost rydych chi'n ei ysgrifennu os ydych chi'n talu gyda cherdyn credyd. Fel rheol byddwch yn derbyn y wybodaeth o fewn 5 i 15 munud, ond mewn achosion penodol gall fod oedi o hyd at 6 awr.

Bydd yr adroddiad y byddwch yn ei dderbyn yn debyg i hyn:

IMEI: 012345678901234
Rhif Cyfresol: AB123ABAB12
Model: IPHONE 5 16GB DU
Gweithredwr: Movistar Spain
Am ddim: Na / Ydw
Gyda chontract sefydlogrwydd cysylltiedig: Na / Ydw, tan Mai 16, 2015
I ddatgloi eich iPhone rhaid i chi wneud y canlynol / Ni allwch ddatgloi eich iPhone

Hefyd, os dymunwch, gallwch hefyd wirio a yw eich Mae iPhone wedi'i gloi gan IMEI Trwy ei ddewis yn y gwymplen talu, dim ond € 3 neu $ 4 yn fwy y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

Pam ydw i eisiau gwybod o ba gwmni mae iPhone?

Mae'n berthnasol iawn gwybod pa gwmni rydych chi'n gysylltiedig ag ef, a phan fydd a Mae iPhone wedi'i gyfyngu i un cludwr, Dim ond gyda'r cwmni y mae'n perthyn iddo y gallwn ei ddefnyddio. Yn y modd hwn, byddai'n feichus caffael iPhone ail-law nad oedd wedi'i gysylltu â'r cwmni ffôn yr ydym yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd, yn ychwanegol, Mae'r ffaith bod dyfais yn rhad ac am ddim yn werth ychwanegol ar ei chyfer, gan y gallwn newid rhwng gwahanol gwmnïau ffôn symudol sy'n cynnig cyfraddau mwy cystadleuol i ni, felly byddem yn arbed swm da o arian yn y pen draw.

Ar gyfer hyn i gyd y bydd ein gwasanaeth yn caniatáu ichi wybod yr holl bethau yn hawdd data ynghylch iPhone, gan gynnwys y gweithredwr y mae'n perthyn iddo. Fel hyn, gallwch atal rhwystrau posibl sy'n deillio o'r cwmni ffôn y mae'r ddyfais wedi'i gysylltu ag ef. Peidiwch ag oedi mwyach, a manteisiwch ar ein cynnig.