بخش ها

در آیفون Actualidad می توانید پیدا کنید هر نوع اطلاعاتی که نه تنها به اپل مربوط باشد بلکه با رقبای خود. از طریق بخشهای مختلف می توانید راه حل این مسئله را که iPhone شما ارائه می دهد ، برنامه مورد نیاز برای ویرایش عکس ها ، مجموعه های بهترین بازی ها یا برنامه ها find پیدا کنید.

علاوه بر این ، شما همچنین می توانید از همه اخبار ، هر دو مطلع شوید دستگاه های مختلف سیب و همچنین خدماتی که در اختیار ما قرار می دهد، بدون فراموشی مقایسه با نمایندگی ترین پایانه های بازار تلفن اندروید.

بله حتی در آن زمان ، شما نمی توانید راه حلی برای مشکلات خود پیدا کنید، می توانید با موارد مختلفی تماس بگیرید ویراستاران اخبار آیفون، تا بتوانیم در حد توان خود به شما کمک کنیم.