تمام اخبار WWDC 2020 را تا لحظه لحظه دنبال کنید

امروز 22 ژوئن است ، روزی که WWDC 2020 جشن گرفته می شود ، رویدادی که برخلاف همه موارد قبلی ، این رویداد بصورت آنلاین و غیر حضوری برگزار خواهد شد همانطور که از اولین برگزار شده است. از آیفون Actualidad قصد داریم مقالاتی را با تمام اخبار ارائه شده در این رویداد منتشر کنیم.

اگر فرصتی ندارید رویداد را به صورت زنده دنبال کنید از طریق کانال YouTube ما، جایی که من با شریک زندگی خود لوئیس خواهم بود و در مورد همه اخبار نظر خواهم داد ، شما می توانید این رویداد را از طریق این مقاله دنبال کنید ، مقاله ای که با ارائه آنها به روز خواهم کرد مهمترین خبر.

20:47 WWDC 2020 تمام شد https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.47.24-300x169.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.47.24-768x432.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.47.24-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.47.24-400x225.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.47.24-500x281.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.47.24-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 897px) 100vw 897px" />
20:46 امروز اولین بتا برای توسعه دهندگان تمام نسخه های سیستم عامل هایی که اپل اعلام کرده منتشر شده است.
20:45 انتقال اینتل به پردازنده های ARM دو سال طول خواهد کشید ، اواخر امسال شروع می شود.
20:42 فقط در چند دقیقه می توان برنامه ها را برای پشتیبانی از پردازنده های ARM تبدیل کرد
20:40 انتقال از پردازنده های Intel به ARM از طریق شبیه ساز Rosetta 2. انجام می شود. شبیه سازی که امکان اجرای برنامه های Intel را در رایانه های تحت مدیریت ARM فراهم می کند. https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.40.01-300x168.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.40.01-768x431.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.40.01-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.40.01-400x225.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.40.01-500x281.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.40.01-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 896px) 100vw 896px" />
20:35 مایکروسافت و Adobe در حال حاضر روی برنامه هایی برای تیم های تحت مدیریت پردازنده های ARM کار می کنند
20:30 آنها از کوپرتینو سالها تلاش کرده اند تا بتوانند از همان معماری آیفون در محدوده Mac استفاده کنند https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.32.34-300x169.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.32.34-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.32.34-400x226.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.32.34-500x282.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.32.34-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 918px) 100vw 918px" />
20:27 اپل اعلام کرد که بر اساس پردازنده های ARM خود بر روی پردازنده های خود شرط می بندد
20:26 تا کنون macOS Big Sur https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-3-300x170.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-3-318x180.png 318w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-3-400x226.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-3-500x283.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-3-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 903px) 100vw 903px" />
20:25 Safari یک مترجم یکپارچه را در اختیار شما قرار می دهد که به طور خودکار صفحات وب را به زبان اصلی کامپیوتر ترجمه می کند
20:22 تصویر زمینه Safari را سفارشی کنید و اطلاعاتی را که می خواهیم در صفحه اصلی نشان دهیم تنظیم کنید https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/safari-macos-BIG-SUR-300x170.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/safari-macos-BIG-SUR-317x180.png 317w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/safari-macos-BIG-SUR-400x227.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/safari-macos-BIG-SUR-500x284.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/safari-macos-BIG-SUR-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 907px) 100vw 907px" />
20:21 ما می توانیم از برنامه های افزودنی در صفحات وب جلوگیری و اجازه دهیم
20:19 چه موارد جدیدی در سافاری وجود دارد: این اطلاعات به ما اطلاعاتی در مورد تمام ردیاب های موجود در صفحات وب بازدیدی ما را نشان می دهد.
20:15 https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.16.03-300x169.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.16.03-768x432.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.16.03-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.16.03-400x225.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.16.03-500x281.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.16.03-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 894px) 100vw 894px" />
20:14 مرکز کنترل iOS به macOS Big Sur و ابزارک ها می رسد ، زیرا ما آنها را در iOS پیدا می کنیم علاوه بر عملکردهای مشابهی که در حال حاضر می توانیم در برنامه پیام های iOS و برنامه های iOS 14 پیدا کنیم. https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.14.12-300x167.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.14.12-768x428.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.14.12-320x178.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.14.12-400x223.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.14.12-500x279.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-20.14.12-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 897px) 100vw 897px" />
20:12 طراحی جدید با سبکی بسیار شبیه به سبکی که می توانیم در iOS هم در آیکون ها و هم در مرکز اعلان ها پیدا کنیم https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-300x168.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-400x224.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-500x280.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/macos-big-sur-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 898px) 100vw 898px" />
20:10 حالا نوبت macOS 10.16 است که Big Sur لقب گرفته است https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/big-sur-300x168.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/big-sur-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/big-sur-400x224.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/big-sur-500x280.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/big-sur-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 896px) 100vw 896px" />
20:07 اپل اولین تریلر از سری جدید بنیاد را بر اساس کتاب های آیزاک آسیموف به ما نشان می دهد
20:05 تلویزیون اپل همچنین عملکرد PIP (تصویر در تصویر) را دریافت می کند که در آن قادر به دیدن آن خواهیم بود. برای مثال. تصویر یک دوربین امنیتی.
20:02 با استفاده از برنامه House ، دوربین ها تشخیص چهره را راه اندازی کرده و مناطق حرکتی را ایجاد می کنند
20:00 موارد جدید در برنامه Home: حریم خصوصی بهبود یافته است. افزودن محصولات ما راحت تر است و با افزودن نوعی ابزارک ، طراحی برنامه تغییر کرده است
19:55 تاکنون watchOS 7 را تماشا کنید https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-19.54.24-300x168.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-19.54.24-768x429.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-19.54.24-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-19.54.24-400x224.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-19.54.24-500x280.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/Captura-de-pantalla-2020-06-22-a-las-19.54.24-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 898px) 100vw 898px" />
19:52 watchOS 7 برنامه ای برای ضبط خواب را راه اندازی می کند. یکی از کارکردهایی که بسیاری از ما منتظر آن بوده ایم. https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/watch-2020-1-300x167.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/watch-2020-1-320x178.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/watch-2020-1-400x223.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/watch-2020-1-500x279.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/watch-2020-1-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 893px) 100vw 893px" />
19:50 روال جدیدی که هنگام رقصیدن ضبط می کنیم https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-watchos-7-300x168.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-watchos-7-768x430.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-watchos-7-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-watchos-7-400x224.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-watchos-7-500x280.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-watchos-7-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 897px) 100vw 897px" />
19:48 می توان آنها را با افراد دیگر به اشتراک گذاشت و برای استفاده از صفحات وب بارگیری کرد.
19:46 حالا ما در مورد watchOS 7 صحبت می کنیم
19:45 AirPods قادر خواهد بود بدون نیاز به پیکربندی دستی ، از دستگاهی که برای اتصال خودکار استفاده می کنیم استفاده کند.
19:42 IPadOS 14 تمام شد https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-ipados-300x170.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-ipados-768x434.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-ipados-318x180.png 318w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-ipados-400x226.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-ipados-500x283.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-ipados-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 895px) 100vw 895px" />
19:40 Apple Pencil قادر خواهد بود یادداشت هایی را که به صورت متن در می آوریم رونویسی کند و اشکال رسم شده را تشخیص دهد. https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-11-300x168.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-11-768x430.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-11-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-11-400x224.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-11-500x280.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-11-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 892px) 100vw 892px" />
19:37 MacOS Spotlight به iPadOS می آید - این به ما امکان می دهد برنامه ها را از موتور جستجو جستجو کرده و آنها را به همراه اسناد و هر نوع داده دیگر اجرا کنیم.
19:34 سیری در گوشه پایین سمت راست صفحه است و تماس ها به صورت تمام صفحه نمایش داده نمی شوند. https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-10-300x169.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-10-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-10-400x225.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-10-500x281.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-10-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 899px) 100vw 899px" />
19:32 برنامه Photos یک حالت موزاییکی و همان نوار کناری منو را اضافه می کند که می توانیم در macOS پیدا کنیم
19:30 اکنون نوبت iPadOS 14 است
! 9: 29 پایان iOS 14 https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-09-300x169.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-09-768x432.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-09-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-09-400x225.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-09-500x282.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-09-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 895px) 100vw 895px" />
19:28 ما می توانیم از برنامه ها بدون نیاز به نصب مستقیم آنها روی دستگاه خود برای یک بار که می خواهیم استفاده کنیم ، استفاده کنیم https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-05-300x168.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-05-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-05-400x224.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-05-500x280.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-05-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 895px) 100vw 895px" />
19:27 Apple Store News: کلیپ های برنامه
19:24 اخبار CarPlay: اکنون می توانیم یک تصویر زمینه در CarPlay و امکان باز کردن وسایل نقلیه سازگار با iPhone خود اضافه کنیم.
19:18 پیام های جدید: پیام ها را به بالا پین کنید. گروه ها و توانایی پاسخ مستقیم به پیام ها در گروه ها به طور مستقیم
19:15 برنامه جدید برای ترجمه به زبانهای مختلف بدون اتصال به اینترنت https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-4-300x167.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-4-768x429.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-4-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-4-400x223.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-4-500x279.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-4-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 894px) 100vw 894px" />
19:13 سیری رابط کاربری خود را تغییر می دهد و در مرکز پایین صفحه قرار دارد https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-3-300x167.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-3-768x427.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-3-320x178.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-3-400x222.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-3-500x278.png 500w" sizes="(max-width: 900px) 100vw 900px" />
19:08 هر برنامه به ما ابزارک های مختلفی ارائه می دهد https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-2-300x168.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-2-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-2-400x224.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-2-500x280.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-2-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 894px) 100vw 894px" />
19:06 سرانجام ابزارک های مورد انتظار در iOS 14 وارد می شوند https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-1-300x167.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-1-768x429.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-1-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-1-400x223.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-1-500x279.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-1-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 894px) 100vw 894px" />
19:01 تیم کوک از ما در WWDC 2020 استقبال می کند. نمایشی که به قول وی تماشایی خواهد بود. https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-300x169.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-400x225.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-500x281.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 892px) 100vw 892px" />
19:00 رویداد ارائه WWDC 2020 از آنجا آغاز می شود که اپل مهمترین اخباری را که از iOS 14 به دست خواهد آمد ارائه می دهد. iPad OS 14. watchOS 7. macOS 10.16 و tvOS 14.
18:55 پخش جریانی رسمی قبلاً شروع شده است. با برخی از تصاویر از سیاره زمین و جایی که به نظر می رسد چراغ واقعاً خاطرات هستند. WWDC 2020 https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-300x169.png 300w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-1024x576.png 1024w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-768x432.png 768w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-320x180.png 320w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-400x225.png 400w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-500x281.png 500w https://www.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2020/06/wwdc-2020-170x96.png 170w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw 860px" />

خلاصه WWDC 2020

این آخرین سخنرانی ، علی رغم اینکه یک رویداد قبلاً ضبط شده بوده و مانند هر سال یک رویداد رو در رو نبوده است ، مدت زمان 1 ساعت و 47 دقیقه داشته است، عملاً همان مدت WWDC 2019 را دارد.

همانطور که دیده ایم، iOS 14 به سختی پیشرفت جدیدی اضافه نکرده است، فراتر از ابزارک های پیش بینی شده هوا ، عملکرد Picture in Picture (که به ما امکان تماشای فیلم ها روی صفحه شناور را می دهد) و طراحی مجدد برنامه Activity که تمام داده های Apple Watch را ضبط می کند ، دستگاهی که قادر به نظارت بر فعالیت رویا

سیستم عاملی که تغییرات مهمی دریافت کرده است macOS است، غول تعمید به عنوان Big Sur ، یک سیستم عامل است که با ادغام طرحی بسیار مشابه با طرحی که در حال حاضر در iPadOS می توانیم پیدا کنیم ، با شفافیت ، مرکز کنترل ، برنامه Mail دوباره طراحی شده و عملاً در نسخه iPad ردیابی می شود. .

این اولین قدم برای انتقال به پردازنده های ARM همانطور که اعلام کرده است اپل در پایان سال جاری شروع می کند و دو سال به طول خواهد انجامید. در طول انتقال ، شبیه ساز Rosetta 2 پشتیبانی خواهد شد ، بنابراین کاربران برنامه های Intel می توانند به استفاده از آنها در رایانه های دارای پردازنده ARM ادامه دهند تا اینکه توسعه دهنده یک برنامه خاص را منتشر کند.

اگرچه اپل به آن اشاره ای نکرده است ، اما بدیهی است همه مک ها به پردازنده های ARM روی نمی آورند. اپل حداقل تا زمانی که اپل دارای پردازنده ای کاملاً قدرتمند باشد که بتواند اینتل را کاملاً خنثی کند ، حداقل به تجهیزات تشنه برق متکی خواهد بود ، هرچند که احتمالاً هنوز چند سال دیگر با آن فاصله نداریم.


محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

اولین کسی باشید که نظر

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند با *

*

*

  1. مسئول داده ها: AB Internet Networks 2008 SL
  2. هدف از داده ها: کنترل هرزنامه ، مدیریت نظرات.
  3. مشروعیت: رضایت شما
  4. ارتباط داده ها: داده ها به اشخاص ثالث منتقل نمی شوند مگر با تعهد قانونی.
  5. ذخیره سازی داده ها: پایگاه داده به میزبانی شبکه های Occentus (EU)
  6. حقوق: در هر زمان می توانید اطلاعات خود را محدود ، بازیابی و حذف کنید.