iPhone 14 Pro Max: First Impressions

اولین برداشت از آیفون 14 پرو مکس پس از فشرده کردن تمام اخبار آن. جزیره پویا، دوربین، نمایشگر همیشه روشن و جزئیات بیشتر.

رویداد آیفون 14

نحوه تماشای زنده نمایش آیفون 14 اپل

چند روز دیگر، سخنرانی ماه سپتامبر اپل برگزار می شود که در آن می توانیم آیفون 14 جدید را ببینیم، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه آن را به صورت زنده دنبال کنید.