سهام AirTags عادی است

به نظر می رسد که اپل موفق شده است سهام دستگاه های یاب AirTags خود را به طور منظم تنظیم کند

تمام اخبار iOS 14.5 در ویدئو

ما در این ویدئو مهمترین تغییراتی را که با iOS 14.5 در iPhone شما ایجاد می شود ، با توضیح نحوه کار به شما نشان می دهیم.