تست سرعت iOS 10.2.1 و iOS 10.3

ما چهار فیلم را به شما نشان می دهیم که می توانیم عملکرد آخرین به روزرسانی iOS را در مقایسه با نسخه 10.2.1 مشاهده کنیم.