سیب: هدف بی طرفی کربن تا سال 2030

اپل گزارش جدید خود درباره پیشرفت زیست محیطی را منتشر می کند و سرنخ هایی را درباره اقدامات انجام شده تا هدف خود تا سال 2030 به ما ارائه می دهد.

HomePod تنها نیست: شکست های بزرگ اپل

بسیاری از دستگاه های اپل وجود دارد که یک شکست واقعی بوده است ، ما به شما نشان می دهیم اینها چه بوده اند و علل برجسته بودن آنها چیست.

AirTag

قیمت AirTags اپل حدود 40 دلار است

اپل می تواند AirTags را در آوریل سال جاری همراه با دستگاه های دیگر راه اندازی کند. علاوه بر این ، قیمت لوازم جانبی 39 دلار است.