اولین فیلم شارژر MagSafe Duo

شارژر جدید MagSafe Duo با وجود چندین اشکال ، از جمله قیمت بالای آن ، تأثیر بسیار خوبی در فیلم ایجاد می کند