Huawei Card ، جایگزین آسیایی Apple Card

هواوی که آرزو دارد تا جایگاه اپل را در چین بدست آورد ، تصمیم گرفته است در راه اندازی کارت اعتباری به خالص ترین سبک Apple Card شرط ببندد.

تیم کوک در هند

تولید آیفون در هند متوقف شد

بسته شدن فعالیت در هند ، بار دیگر تولید اپل در این کشور را تحت تأثیر قرار می دهد ، تعطیلی که می خواهد از گسترش ویروس کرونا در این کشور جلوگیری کند.

اپل پرداخت

Apple Pay خیلی زود به مکزیک می آید

Apple Pay بطور قریب الوقوع به مکزیک می آید ، بنابراین زمان مناسبی است تا با سیستم پرداخت بدون تماس اپل به طور عمیق آشنا شوید.

روزانه - پد لمسی برای iPad Pro

اگر به شایعات گوش فرا دهیم ، برنامه ها می توانند صفحه کلید جدیدی برای iPad Pro بعدی راه اندازی کنند که دارای ...