WhatsApp برای iPad تقریباً آماده است

اولین تصویری ظاهر می شود که iPad را به عنوان دستگاهی که به حساب WhatsApp شما متصل است نشان می دهد که نشان می دهد راه اندازی نزدیک است.

iOS 14.6 در مقابل iOS 15

تست سرعت بین iOS 15 و iOS 14.6

اگر می خواهید بدانید که آیا نسخه جدید iOS باعث کند شدن سرعت آیفون شما می شود ، در این تست سرعت پاسخی را خواهید یافت که من پیش بینی می کنم: نه