نحوه بازیابی نسخه پشتیبان در Apple Watch

ما توضیح می دهیم که چگونه می توانیم تمام اطلاعات موجود در Apple Watch خود را ذخیره کنیم تا پس از بازسازی آن را بازیابی کنیم یا آن را به اطلاعات جدید منتقل کنیم

اهمیت طراحی خوب برنامه

طراحی و عملکرد برنامه ها هر دو بخشی از معیارهایی هستند که کاربران هنگام انتخاب مواردی که بیشترین استفاده را می کنیم ، از آنها استفاده می کنند.

Infuse 5 با اخبار مهم به روز می شود

آخرین به روزرسانی Infuse 5 سازگاری جدیدی را برای ما ایجاد می کند تا بتوانیم فیلم ها را در قالب DVD ، در میان بسیاری از اخبار دیگر ، پخش کنیم