پادکست 1 29 2015: ویژه WWDC XNUMX

پادکستی که در آن ما تمام اخبار WWDC 2015 را که در آن iOS 9 ، OS X 10.11 El Capitan و watchOS 2.0 ارائه شده است ، تجزیه و تحلیل می کنیم.