الکس ویسنته

متولد مادرید و مهندس مخابرات است. من عاشق فن آوری و به خصوص همه چیزهای مرتبط با اپل هستم. از زمان ورود iPod و بعداً آیفون ، من با دنیای اپل درگیر شده ام ، پیکربندی و کشف کرده ام که چگونه می توان یک اکوسیستم کامل را تنظیم کرد که تمام محصولات من بهم متصل شوند.