تونی کورتس

اپل برای سهولت زندگی ما دستگاه هایی ایجاد می کند. اما این یک جهان دائما در حال تکامل است و من همیشه دوست دارم به روز باشم. من از یادگیری و تمرین تجربیات جدید با مانزانیتاهای خود و به اشتراک گذاشتن آن با خوانندگان خوشحالم. از زمانی که اپل واچ زندگی من را نجات داد ، گیر جهان خلق شده توسط جابز بود.