خوزه آلفوسا

همیشه مشتاق یادگیری و آموزش است. من عاشق گزارش دادن در مورد هر چیزی هستم که می دانم ، و این ، به این واقعیت که من همیشه در آیفون به روز هستم ، کمک می کند تا بتوانم اخبار این برند را بهتر منتقل کنم.

خوزه آلفوسا از سپتامبر 315 2016 مقاله نوشت