روبن گالاردو

نوشتن و آیفون دو علاقه من است. و از سال 2005 این شانس را دارم که آنها را ترکیب کنم. بهترین؟ من همچنان مانند روز اول لذت می برم و از صحبت درباره هر چیز جدیدی که اپل برای تلفن های آیفون به بازار آورده است صحبت می کنم.

روبن گالاردو از نوامبر 147 تاکنون 2017 مقاله نوشت