مانوئل آلونسو

طرفدار تکنولوژی و مخصوصا اپل. همراه با مک بوک پرو، آیفون (و آی پد)، بزرگترین اختراع بشر پس از آتش سوزی است. همچنین می توانید من را در من از مک بخوانید.

مانوئل آلونسو از ژوئن 63 تاکنون 2022 مقاله نوشته است