کارمن رودریگز

علاقه من به فن آوری با اپل متولد شد و چند سال پیش در من ریشه دوانده و اکنون نمی توانم یادگیری و خواستن چیزهای دیگر را متوقف کنم. به همین دلیل ، من برای اطلاع از بهترین اخبار آیفون و سایر دستگاه های این برند با تجربه و دانش خود می نویسم.

کارمن رودریگز از اکتبر 236 تاکنون 2013 مقاله نوشته است