اخبار IPad

آیپد نیوز یک وب سایت اختصاصی به آی پد اپل بود. در حال حاضر در بخش iPad در actualityiphone.com یکپارچه شده است

اخبار آیپد از آگوست 1751 تاکنون 2016 مقاله نوشته است