Worms 4

Worms 4, komt gau nei de AppStore

Team 17 lanseart de fjirde ôflevering fan syn warrior worms saga, Worms 4, op 'e AppStore foar de meast nostalgyske en krigers om te genietsjen.