Manuel Alonso

Fan fan technology en Apple yn it bysûnder. Tegearre mei de MacBook Pro, de iPhone (en de iPad), is it de grutste útfining fan 'e minske nei brân. Jo kinne my ek lêze by I'm from Mac.

Manuel Alonso hat sûnt juny 39 2022 artikels skreaun