Ruben gallardo

Skriuwen en iPhones binne twa fan myn hertstochten. En sûnt 2005 haw ik it gelok har te kombinearjen. It bêste fan alles? Ik bliuw genietsje lykas de earste dei te praten oer elke nijichheid dy't Apple op 'e merke bringt foar iPhone-tillefoans.

Ruben Gallardo hat sûnt novimber 147 2017 artikels skreaun