Alvaro Fuentes

Neach-naidheachd dìoghrasach mu innealan agus fòn-làimhe. Bidh mi an-còmhnaidh fiosraichte mu iPhone, iPad, Apple Watch agus MacBook Pro, agus mar sin is e an t-amas agam gu bheil gach leughadair mothachail air na naidheachdan.

Tha Alvaro Fuentes air 126 artaigil a sgrìobhadh bhon Lùnastal 2016