Lado de Spotify con Epic Games

Como era de esperar, Spotify, un inimigo declarado das políticas de Apple, expresou o seu apoio ao movemento que Epic Games fixo.