HomePod Mini vs HomePod - Yuav Cov Ntawv Qhia

Yog tias koj muaj kev ua xyem xyav txog qhov qauv twg uas zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau, nrog peb phau ntawv qhia kev yuav koj tuaj yeem paub qhov qauv twg yog qhov zoo tshaj yuav.

Kuaj Lub Tsev ntawm HomePod ua lus Mev

Qhov kev tshaj tawm ntawm HomePod mus rau iOS 12 tau thaum kawg coj cov lus Mev rau Apple tus neeg hais lus ntse, peb tau kuaj nws thiab peb muab nws rau koj saib ntawm video