צפו אפל

Apple Watch לא ייכלל בבחינות

השימוש ב- Apple Watch כדי לרמות בבחינות ייאסר במכללות ובאוניברסיטאות ברחבי העולם. איך מעתיקים עם ה- Apple Watch?