WhatsApp לאייפד כמעט מוכן

מופיעה התמונה הראשונה המציגה את האייפד כמכשיר המקושר לחשבון הוואטסאפ שלך, המציין השקה קרובה.

כיצד עובד iOS 15 החדש

אנו מסבירים כיצד פועלת רשת החיפוש החדשה ב- iOS 15, שמביאה חדשות חשובות ושימושיות מאוד כדי לאבד את המכשירים שלך.