គំនិត IPhone 8

លោក Kuo“ បញ្ជាក់” ថា iPhone 8 នឹងខ្វះប៊ូតុង Home ហើយនឹងចាប់ផ្តើមពី ១០០០ ដុល្លារ

ទូរស័ព្ទ iPhone 8 បន្ទាប់របស់ Apple នឹងខ្វះប៊ូតុងចុចដើម្បីទ្រនាប់ថាច់ស្គ្រីនមុខងារហើយនឹងត្រូវផ្តល់ជូនក្នុងតម្លៃចាប់ពី ១០០០ ដុល្លារឡើងទៅ។

តើនេះជាទូរស័ព្ទ iPhone 8 ដែលអ្នកចង់ឃើញទេ?

ខេជីអាយ៖ អាយហ្វូនទាំង ៣ របស់ឆ្នាំ ២០១៧ នឹងមានសាកឥតខ្សែ

មីងឈីជីបាននិយាយម្តងទៀតហើយលើកនេះគាត់បានធ្វើដូច្នេះដើម្បីធានាថាអេបផលនឹងបញ្ចូលថ្មសាកឥតខ្សែនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone ទាំងបីឆ្នាំ ២០១៧ ។