Ыйса кесет

Башталгыч билим берүү мугалими. Веб-дизайнер жана иштеп чыгуучу. Au Pair Манчестерде.

JesúsCorta 16-жылдын сентябрь айынан бери 2017 макала жазган