ຂ່າວ IPad

ມື້ນີ້ iPad ແມ່ນເວບໄຊທ໌ທີ່ອຸທິດໃຫ້ Apple iPad. ປະຈຸບັນມັນປະສົມປະສານເຂົ້າໃນສ່ວນ iPad ໂດຍ actualiphone.com

ຂ່າວ IPad ໄດ້ຂຽນ 1751 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2016