Jordi Gimenez

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະກິລາທຸກປະເພດ. ຂ້ອຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເລື່ອງນີ້ຈາກ Apple ຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາກັບ iPod Classic - ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດທີ່ຈະຍົກມື - ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ລາວກໍ່ ກຳ ລັງຖີ້ມເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຢີທັງ ໝົດ ທີ່ລາວສາມາດເຮັດໄດ້. ປະສົບການຂອງຂ້ອຍກັບ Apple ແມ່ນກວ້າງຂວາງແຕ່ເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງ ໃໝ່ໆ ສະ ເໝີ. ໃນໂລກນີ້, ເຕັກໂນໂລຢີກ້າວ ໜ້າ ໄວແທ້ໆແລະກັບ Apple ມັນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009, ເມື່ອ iPod Classic ຂະ ໜາດ 120GB ໄດ້ເຂົ້າມາໃນມືຂອງຂ້ອຍ, ຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້ອຍຕໍ່ Apple ກໍ່ຕື່ນຂື້ນແລະຄົນຕໍ່ໄປທີ່ເຂົ້າມາໃນມືຂອງຂ້ອຍແມ່ນ iPhone 4, ເຊິ່ງເປັນ iPhone ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜູກພັນກັບສັນຍາກັບ Movistar ແລະຈົນເຖິງປະຈຸບັນທີ່ເກືອບທຸກໆ ປີຂ້າພະເຈົ້າໄປສໍາລັບຮູບແບບໃຫມ່. ປະສົບການຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລະໃນຫຼາຍກວ່າ 12 ປີທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຢູ່ກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍແມ່ນໄດ້ມາບົນພື້ນຖານຊົ່ວໂມງແລະຊົ່ວໂມງ. ໃນເວລາຫວ່າງຂອງຂ້ອຍຂ້ອຍຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ແຕ່ຂ້ອຍຍາກທີ່ຈະຫ່າງໄກຈາກ iPhone ແລະ Mac ຂອງຂ້ອຍເຈົ້າຈະພົບຂ້ອຍໃນ Twitter ເປັນ @jordi_sdmac

Jordi Giménezໄດ້ຂຽນ 1955 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາປີ 2016