Alex Vicente

ເກີດໃນ Madrid ແລະວິສະວະກອນດ້ານການສື່ສານ. ຂ້ອຍເປັນຄົນຮັກເຕັກໂນໂລຢີແລະໂດຍສະເພາະທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Apple. ນັບຕັ້ງແຕ່ iPod ແລະຕໍ່ມາ iPhone ໄດ້ອອກມາ, ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຜິດກັບໂລກ Apple, ຕັ້ງຄ່າແລະຄົ້ນພົບວິທີການຈັດລະບົບນິເວດທັງ ໝົດ ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງຂ້ອຍສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນໄດ້.

Alex Vicente ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 91 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2016