Angel Gonzalez

ມີຄວາມມັກໃນເລື່ອງເຕັກໂນໂລຢີແລະທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Apple. iPod Touch ແມ່ນອຸປະກອນ ທຳ ອິດຈາກບໍລິສັດ Big Apple ທີ່ຜ່ານມືຂອງຂ້ອຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍ່ຕິດຕາມມາດ້ວຍຫລາຍລຸ້ນຫລາຍລຸ້ນຂອງ iPad, iPhone 5, iPhon 6S Plus ... ຕິດກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ, ອ່ານໄດ້ຫລາຍແລະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢູ່ Apple ແລະໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວຂອງບໍລິສັດດັ່ງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ປະສົບການທີ່ພຽງພໍແກ່ຂ້ອຍເພື່ອບອກ ins ແລະ outs ຂອງ ຜະລິດຕະພັນ Apple ໃນບາງປີທີ່ຜ່ານມາ.

ÁngelGonzálezໄດ້ຂຽນ 1421 ບົດນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ