Gonzalo R.

ສະຖາປະນິກແລະ geek, ມີຄວາມມັກໃນອິນເຕີເນັດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ ແລະໂລກ Apple. ຂ້ອຍຂຽນແລະຮຽນຮູ້ເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງ iPhone ແລະທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍີ່ຫໍ້ນີ້, ເຊິ່ງຂ້ອຍມັກຈະເຮັດເອກະສານ.

ທ່ານ Gonzalo R. ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 669 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ