Pablo Ortega

ນັກຂ່າວຊ່ຽວຊານດ້ານ iPhone. ຂ້ອຍເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກຄົ້ນພົບອຸປະກອນ ໃໝ່ ຈາກຍີ່ຫໍ້ທີ່ດີນີ້, ເຊິ່ງມັນສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ ໜ້າ ງຶດງໍ້ແລະມີຊີວິດທີ່ງ່າຍຂື້ນ.

Pablo Ortega ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 500 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2008