Ruben gallardo

ລາຍລັກອັກສອນແລະ iPhone ແມ່ນສອງຂອງຄວາມຢາກຂອງຂ້ອຍ. ແລະຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ຂ້ອຍມີໂຊກດີທີ່ຈະສົມທົບພວກມັນ. ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ? ຂ້ອຍຍັງມັກຄືກັບມື້ ທຳ ອິດທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມແປກ ໃໝ່ ໃດໆທີ່ Apple ນຳ ມາສູ່ຕະຫຼາດໂທລະສັບ iPhone.

Ruben Gallardo ໄດ້ຂຽນ 147 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ