Tony Cortes

Apple ສ້າງອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາງ່າຍຂື້ນ. ແຕ່ມັນແມ່ນຈັກກະວານທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແລະຂ້ອຍມັກສະ ເໝີ ໄປ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ແລະຝຶກຝົນປະສົບການ ໃໝ່ໆ ກັບ manzanitas ຂອງຂ້ອຍແລະແບ່ງປັນກັບຜູ້ອ່ານ. Hooked ກ່ຽວກັບຈັກກະວານທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍ Jobs, ນັບຕັ້ງແຕ່ Apple Watch ຂອງຂ້ອຍໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຂ້ອຍ.

Toni Cortésໄດ້ຂຽນ 508 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2019