Saylist

ເພັງ Apple ແນະ ນຳ Saylist ເພື່ອຊ່ວຍຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເວົ້າ

ເປັນຜົນມາຈາກການຮ່ວມມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ Apple ແລະບໍລິສັດບັນທຶກ, ບໍລິສັດທີ່ອີງໃສ່ Cupertino ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ Saylists, a …

ສາທາລະນະ
Replay 2021 ໂດຍ Apple Music

ດົນຕີ Apple ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນການຫລີ້ນ Playback 'Replay 2021'

Spotify ສະເຫມີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມທຸກໆເດືອນທັນວາຂອງແຕ່ລະປີ. ເຫດຜົນແມ່ນການເປີດເຜີຍບົດສະຫຼຸບປະ ຈຳ ປີ ...