The HomePod Mini ເຊື່ອງແກັບອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

ຄວາມລຶກລັບບໍ່ຢຸດທີ່ຈະເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງ HomePod, ໂດຍສະເພາະຕອນນີ້ແມ່ນລຸ້ນເກົ່າຂອງຜະລິດຕະພັນ, HomePod ...

ສາທາລະນະ

ການທົບທວນຄືນ HomePod Mini: ຂະຫນາດນ້ອຍແຕ່ຂົ່ມເຫັງ

Apple ໄດ້ເປີດຕົວ HomePod mini ທີ່ລໍຄອຍມາເປັນເວລາດົນນານ, ເຊິ່ງເປັນລຸ້ນ ທຳ ອິດຂອງ HomePod ທີ່ຫຼຸດລົງທີ່ແປກໃຈກັບຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆແລະ ...