iPhone imsakkar mill-IMEI

Fuq din il-pa─ína tista ' taf jekk iPhone huwiex imsakkar mill-IMEI. JEWn iPhone jista 'jissakkar mill-IMEI g─žaliex hu misruq, intilfet jew min─žabba dejn mal-operatur.

I─ő─őekkja jekk humiex qed ibig─žulek iPhone rrappurtat qabel ma tixtriha. L-iPhones imsakkra bl-IMEI ma jistg─žux jintu┼╝aw ma 'kwalunkwe trasportatur u f'─žafna ka┼╝ijiet ma jistg─žux jinfeta─ž.

IPhone imsakkar jew misruq?

U┼╝a l-formola li ─íejja biex issir taf jekk iPhone huwiex imsakkar jew insteraqx:

Inti tir─őievi d-dejta kollha tal-iPhone fl-email asso─őjata mal-kont Paypal tieg─žek jew fl-email li tikteb jekk t─žallas b'karta ta 'kreditu. Normalment tir─őievi l-informazzjoni fi ┼╝mien 5 sa 15-il minuta, i┼╝da f'ka┼╝ijiet spe─őifi─ői jista 'jkun hemm dewmien sa 6 sig─žat.

Ir-rapport li tir─őievi jkun simili g─žal dan:

IMEI: 012345678901234
Numru tas-Serje: AB123ABAB12
Mudell: IPHONE 5 16GB ISWED
IMEI immarkat b─žala misruq / mitluf fid-database ta 'Apple: Le / Iva

Ukoll jekk tixtieq tista 'wkoll ti─ő─őekkja jekk hux msakkra minn iCloud, minn liema kumpanija hija l-iPhone tieg─žek, jekk g─žandha kuntratt permanenti u jekk tista 'tkun nisfruttaw mill-IMEI Billi tag─ž┼╝el l-g─ža┼╝la fid-drop-down tal-─žlas, ikollok t─žallas ftit iktar biex tespandi din l-informazzjoni.

Kif tkun taf jekk iPhone huwiex misruq

Huwa ta 'importanza vitali li meta nixtru apparat ─ídid ta' l-idejn tat-tuffie─ž ta 'l-Apple iPhone niskopru b'mod konvenjenti jekk dan l-iPhone huwiex imsakkar mill-IMEI. Ir-ra─íuni ewlenija g─žaliex il-kumpaniji jag─ž┼╝lu li jimblukkaw apparat mobbli permezz tal-kodi─ői IMEI tag─žha hija min─žabba li s-sid tieg─žu qieg─žed f'postu jew seraq illegalment. Huwa g─žalhekk li rridu ni┼╝guraw dwar il-validit├á tal-kodi─ői IMEI marbut ma 'apparat, u b'hekk nivverifikaw li l-ori─íini tieg─žu hija totalment legali.

Huwa g─žalhekk li s-servizz li nipprovdu jippermettilek li ssib fÔÇÖmument biss jekk l-iPhone li qed tippjana li tixtri huwiex IMEI imblukkat jew le. B'hekk ji─íu evitati scams possibbli u l-akkwist ta 'apparat li l-ori─íini tieg─žu mhix legali.

Tista 'tifta─ž iPhone imsakkar mill-IMEI?

─áeneralment, huma l-kumpaniji tat-telefon li g─žandhom is-setg─ža li jissakkru u jift─žu l-apparat permezz tal-kodi─ői IMEI. Huwa g─žalhekk li, jekk irridu nisfruttaw iPhone li qabel kien imblukkat mill-IMEI, se mmorru direttament g─žand il-kumpanija tat-telefon responsabbli g─žall-imblokk, biex tikkonferma formalment li l-apparat ─íie rkuprat u jinsab f'idejn is-sid legali tieg─žu, pere┼╝empju, tista 'tu┼╝a l-fatturi tax-xiri rilevanti.

Huwa g─žal dak imsemmi hawn fuq, li noffru dan is-servizz li jag─žtik il-possibbilt├á li tkun taf immedjatament jekk iPhone li qed tippjana li tixtri huwa msakkar permezz tal-IMEISempli─őement imla l-informazzjoni li tikkorrispondi g─žall-kodi─ői IMEI tal-apparat li trid tixtri fil-formola li ─íejja, kif ukoll l-email li trid tir─őievi r-rapport tar-rispons li fih tkun taf l-istatus tal-blokka IMEI. Huwa biss billi timla d-dejta fuq il-formola li tir─őievi email b'rapport tad-dejta mitluba fi ┼╝mien madwar ─žmistax-il minuta (f'xi ka┼╝ijiet spe─őifi─ői tista 'tittardja sa 6 sig─žat).