အိုင်ပက်ဒ်သတင်း

ဒီနေ့ iPad ဟာ Apple iPad အတွက်သီးသန့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယခုအပိုင်းတွင်ပေါင်းစည်းထားသည် အိုင်ပက် actualiphone.com အားဖြင့်

အိုင်ပက်ဒ်သတင်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်သြဂုတ်လ မှစ၍ ဆောင်းပါး ၁၇၁၁ ခုရေးသားခဲ့သည်