अलेजेन्ड्रो क्याब्रेरा

एप्पल विश्व प्रेम र यसका आश्चर्यकर्महरू, मसँग एक सुन्दर year बर्षे छोरा छ जो आईफोनको लागि "सुख्खा" छ। म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मा काम गर्दछु र म स्यान्टियागो डे चिलीमा बस्छु।

अलेजेन्ड्रो क्याब्रेराले नोभेम्बर २०१ 58 देखि articles 2015 लेख लेखेका छन्