अलेजेन्ड्रो जर्मन

दूरसंचार विद्यार्थी, टेक्नोलोजी प्रेमी, र सबै वरपर यसको वरिपरि। भविष्यको ईन्जिनियर आफ्नो दृष्टिकोण योगदान गर्न उत्सुक।

अलेजेन्ड्रो जर्मनले अक्टोबर २०१ 49 देखि २ लेख लेखेका छन्