टोनी कोर्टेस

एप्पलले हाम्रो जीवन सजिलो बनाउन उपकरणहरू सिर्जना गर्दछ। तर यो निरन्तर विकसित भइरहेको ब्रह्माण्ड हो, र म सधै अप टु डेट हुन चाहन्छु। म मेरो मञ्जानिटाहरूसँग नयाँ अनुभवहरू सिक्न र अभ्यास गर्न उत्साहित छु र यसलाई पाठकहरूसँग साझा गर्नुहोस्। जबदेखि मेरो एप्पल वाचले मेरो जीवन बचायो, जॉब्सद्वारा सिर्जना गरिएको ब्रह्माण्डमा अंकित।

टोनी कोर्टेजले जुलाई २०१ since देखि 519 2019 लेख लेखेका छन्