अल्वारो फ्युएन्टेस

ग्याजेटहरू र मोबाइल टेलिफोनीको बारेमा पत्रकार भावनात्मक। म आईफोन, आईप्याड, एप्पल वाच र म्याकबुक प्रो को बारे मा सँधै सचेत रहन्छु, त्यसैले मेरो लक्ष्य यो छ कि सबै पाठकहरू खबरको बारेमा सचेत छन्।

एल्भारो फुएन्टेसले अगस्त २०१ 126 देखि १२2016 लेख लेखेका छन्